Go Green është organizatë e pavarur, jo profitabile dhe jo-qeveritare që fokusohet në trajtimin e çështjeve të ndryshimit të klimës, ngrohjes globale, zhvillimin e qëndrueshëm të energjisë, qëndrueshmërinë e mjedisit dhe zhvillimin e burimeve të energjisë së rinovueshme.

Share/Save/Bookmark