Главни цели на организацијата се покренување на свест и едукација, активирање на лидерство во млади луѓе, создавање на младински мрежи со организации од целиот свет, подготвување на полиси и влијаење на локална и национална легислатура.

Share/Save/Bookmark