GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

 

Во време на зголемена индустријализација и градежна работа во општина Илинден се појавуваат многу проблеми поврзани со самата инфраструктура на клучните елементи како канализацијата на општината.

Read more...

 

„Kако ова парче облека стигнало тука?”- ретко кој помислува на ова при влегување во омилена продавница за облека. Секојдневно без размислување купуваме парчиња облека невино, не знаејќи дека всушност сме соучесници во едно од најголемите криминални дела во светот. Станува збор за криминален акт против планетата Земја, но и акт против самите себе.

Read more...

 

Според член 13 став 4 од Статутот на Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин“ од Скопје ве поканувам да земете учество на редовното годишно Собрание на „Гоу Грин“ кое ќе се одржи во среда на 29 март 2017 година, со почеток во 18:30 часот, во просториите на Гоу Грин, со адреса: „Кукушка“ број 4а во Скопје.

Read more...

 

За успешна имплементација на Директивите за енергетска ефикасност е потребно соодветно образование и стручен кадар за практична реализација и исполнување на стандардите за енергетска ефикасност во домовите, зградите и индустријата. Во членот 16 и 49 од Директивата (2012/27/EU), се дава препорака до владите да ги искористат потенцијалите за вработување во градежниот сектор за да придонесат кон поголема енергетска стабилност. Во Република Македонија, се јавува голем недостаток на квалификувана работна сила, особено средни-технички профили, со кои би се реализирале стандардите за енергетска ефикасност, пропишани во правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Сето ова се јавува како резултат на недостаток во образовниот систем да обезбеди соодветно знаење и доволен број на стручни кадри за енергетска ефикасност кој одговара на потребите на реалниот пазар на труд.

Read more...

 

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Recycle Glass
If you do not recycle this, it will take a million years to decompose.
Add this to your site